De SGP-ChristenUnie is momenteel met twee zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Lisse.

Vincent Scheurwater
fractievoorzitter
raadslid
commissielid “Ruimtelijke ordening & Infrastructuur”
vincent@sgpculisse.nl

Mariëtte Hulsbergen – de Visser
raadslid
commissielid “Maatschappij & Financiën”
mariette@sgpculisse.nl

Onze raadsleden worden bijgestaan door een beëdigd commissielid.
Samen met de raadsleden vertegenwoordigt deze de fractie in de raadscommissies.

Johan den Breejen
commissielid “Maatschappij & Financiën”
johan@sgpcu.nl