Voor de komende raadsperiode onderscheiden we ons als fractie onder andere met onderstaande speerpunten.
Bent u op zoek naar een completer verhaal, lees dan ons verkiezingsprogramma.

1. Verbeteren van het woningenaanbod.

Meer aandacht voor starters, jongeren en ouderen in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Binnen bestaande bouw zien we graag meer doorstroming waardoor er ruimte ontstaat voor de starters.

2. Verbeteren van onze leefomgeving

door verduurzamen van onze woningen waarbij betaalbaarheid voorop staat. We hoeven niet zo nodig voorop te lopen, maar moeten verstandig en goed doordacht te werk gaan, waarbij we ook met omliggende gemeenten kijken naar oplossingen voor het opwekken van energie. Geen ring van windmolens en zonneweides rondom ons dorp en een meldpunt voor energiearmoede.

3. Betere financiële positie

waarbij de uitgaven in overeenstemming moeten zijn met de inkomsten. Ook de overheid moet voldoende bijdragen voor de taken die ze van ons als gemeente verwacht. Belastingen moeten transparant zijn, waardoor onze inwoners kunnen inzien wat hiermee bekostigd moet worden. Ook alle vele voorzieningen/gebouwen moeten financieel inzichtelijk, zodat inwoners en ondernemers mee kunnen denken in kostenbesparende oplossingen.

4. Verbeteren van onze lokale economie

in combinatie met meer aandacht voor vrijwilligers. Hiervoor pleiten wij voor een ‘Lisser-Doet-Pas’, waarbij waarderingen kunnen worden besteed bij onze lokale ondernemers. Ook de rol van geloofsgemeenschappen in relatie tot mantelzorg, schuldenproblematiek en andere sociale activiteiten zouden meer aandacht mogen krijgen.

5. Verbeteren van de ontsluiting van de Bollenstreek

die niet alleen ten tijde van de openstelling van de Keukenhof aan de orde is. Als we allemaal weer op de vertrouwde manier naar werk gaan, zullen de bekende files weer aan de orde van de dag zijn. Hier wordt al jaren over gepraat, maar het is nu tijd voor actie.

Raadslid Mariëtte Hulsbergen in gesprek met een inwoner