Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving.

De SGP-ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen aan een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten, die onder andere zijn vastgelegd in ons verkiezingsprogramma.

Als fractie willen we als betrouwbaar en constructief bekend staan in Lisse. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij als volksvertegenwoordigers eerlijk zijn en geen beloftes doen die we niet kunnen nakomen.

Wij staan voor een overheid die het welzijn van onze inwoners vanuit christelijke waarden en normen wil dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn voor ons belangrijke waarden. We hechten er veel waarde aan om de zondag als rustdag te behouden en rust te nemen van gedane arbeid.

We willen dat de gemeente een bondgenoot is van families, gezinnen, straten, geloofsgemeenschappen en verenigingen.