De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. woensdag 16 maart 2022 zijn in volle gang. Er is hard gewerkt aan een mooi verkiezingsprogramma, waarin onze speerpunten voor een beter Lisse helder vorm krijgen. Ook de kandidatenlijst is klaar. We zijn dankbaar met zoveel mensen die bereid zijn zich namens de SGP-ChristenUnie in te zetten voor ons prachtige dorp Lisse.

Onze twee huidige raadsleden voeren ook de nieuwe kandidatenlijst aan.
We stellen hen graag even aan u voor:

Vincent Scheurwater

1. Vincent Scheurwater rolde in 2016 de lokale politiek binnen toen hij zich aansloot bij de steunfractie van de SGP-ChristenUnie in Lisse. In 2018 werd hij onze lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen en na de verkiezingen fractievoorzitter in de Lisserse gemeenteraad.

Vincent is in 1972 geboren in Leiden, maar woont alweer sinds 1997 in Lisse. Hij is getrouwd met Margriet, die is geboren en getogen in Lisse. Vincent en Margriet hebben 3 dochters en 2 zonen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Met zijn gezin geniet Vincent van ons prachtige dorp. Zeker het landgoed Keukenhof is favoriet. Een plek waar het gezin Scheurwater regelmatig een wandeling maakt, met de kinderboerderij als absolute hoogtepunt voor de jongste kinderen.

Vincent is een bijzonder veelzijdig man. Vanaf 1998 was hij als zzp-er werkzaam in de bouw, maar maakte 10 jaar later de overstap naar de politie, waar hij zich momenteel in de rang van brigadier bezig houdt met de aanpak van ondermijning voor het gebied van Katwijk binnen de Eenheid Den Haag.

Voor veel kinderen is het een droom, politieagent worden of brandweerman. Vincent doet het gewoon allebei. Vanaf het moment dat hij in Lisse is komen wonen is hij – naast zijn werk en politieke activiteiten – korpslid bij de vrijwillige brandweer van Lisse, waar hij in de loop der jaren diverse functies bekleedde, van manschap tot ploegchef. Momenteel is hij bevelvoerder (rang brandmeester) en ‘first responder’. Vincent ontving in 2020 een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet bij het korps.

Ook bestuurlijk is Vincent niet onervaren. Zo was hij – voor hij zijn eerste stappen zette in de politiek – al actief in het Platform Duurzaamheid en Mobiliteit en is hij als bestuurslid betrokken geweest bij Lisse Duurzaam en bij de oprichting van de Woord & Daad-winkel in het centrum van Lisse.

Ook de komende vier jaar zet Vincent zich graag met hart en ziel in ‘voor een beter Lisse’. Een taak die hem op het lijf geschreven is.

2. Mariëtte Hulsbergen – de Visser kwam in 2016 de steunfractie van de SGP-ChristenUnie Lisse versterken. Bij de verkiezingen van 2018 stond ze op de 6e plaats van de kandidatenlijst, maar werd met voorkeursstemmen door de kiezer gekozen als raadslid. Hoewel ze dit resultaat niet aan had zien komen besloot ze de kiezer niet teleur te stellen en haar plek als raadslid in te nemen.

Mariëtte is in 1971 als jongste van 14 kinderen geboren in een Lissers gezin. In 2002 is ze getrouwd met de eveneens in Lisse opgegroeide David. De eerste jaren van hun huwelijk hebben ze in Hillegom gewoond, omdat het in Lisse lastig was om aan geschikte woonruimte te komen. Lisse bleef echter lonken en inmiddels woont het gezin al weer 13 jaar in Lisse. Mariëtte en David hebben een dochter van 16 en een zoon van 12 jaar.

Mariëtte is direct na haar opleiding gaan werken bij het Lisserse Swets en Zeitlinger. Met een hart voor mensen die door een moeilijke tijd heen gaan raakte ze in 2011 betrokken bij de oprichting van het project SchuldHulpMaatje Nederland. Sindsdien is ze actief op het Landelijk Servicepunt van deze inmiddels fors gegroeide organisatie. Naast haar werk voor SchuldHulpMaatje helpt Mariëtte als gecertificeerd loopbaan- en studieadviseur mensen om meer uit zichzelf te halen. Door haar taken als raadslid ligt dit momenteel een beetje stil.

Mariëtte is de eerste vrouw die namens onze fractie haar plek inneemt in de Lisserse gemeenteraad. Ook bij de Evangelie Gemeente Lisse was zij als diaken de eerste vrouw in het bestuur en hield ze zich hoofdzakelijk bezig met hoe de kerk in onze tijd relevant kan zijn voor de maatschappij. In 2016 heeft ze haar ambt als diaken ingeruild voor de steunfractie. De rest is geschiedenis. Hoewel niet meer actief in het kerkbestuur, is Mariëtte nog wel actief in het kinderwerk van de kerk. Hier mag ze de kinderen al 16 jaar lang onderwijzen over de liefde van Jezus.

Als raadslid ben je verantwoordelijk voor het totale beleid van de gemeente. Vanuit haar betrokkenheid voor de jeugd en voor mensen die door moeilijke tijden heen gaan hebben het jeugdhulpbeleid en het armoedebeleid in Lisse echter Mariëtte’s bijzondere aandacht. Op deze beleidsterreinen valt nog veel winst te behalen. Daarom zet ook Mariëtte zich de komende vier jaar graag met liefde opnieuw in ‘voor een beter Lisse’. Een beter Lisse voor iedereen.

Mariëtte Hulsbergen