Reactie op afschaffing ambtsgebed

Tijdens de raadsvergadering van de Lisserse gemeenteraad op 21 april jl. heeft onze fractievoorzitter Vincent Scheurwater namens de SGP-ChristenUnie-fractie een reactie uitgesproken op het raadsbesluit om geen ambtsgebed meer uit te spreken voor aanvang van de raadsvergaderingen. De letterlijke tekst van de reactie is hieronder te lezen:

Net als het CDA betreurd ook onze fractie van SGP-ChristenUnie het feit dat door een meerderheid van onze raad besloten is om het ambtsgebed af te schaffen. Een gebed dat 15 seconden duurde en dat buiten de vergadering, lees voor de opening, plaatsvond.

In deze setting zou ik een politiek historische beschouwing en tevens een theologische beschouwing kunnen houden, maar dat ga ik niet doen. Elke vezel in me roept om dit wel te doen, maar ik ga het niet doen.  Wat dan wel vraagt u zich af? Wel, ik ga het gemis van het ambtsgebed, die jaren in deze zaal geklonken heeft, met een positieve rede besluiten.

Hoe dan, want jullie zijn het toch kwijt hoor ik u denken? Dat klopt! Het ambtsgebed zijn we kwijt, maar het gebed blijft! Het klinkt bijna cryptisch, maar het is toch heel eenvoudig. Samen met het CDA vertegenwoordigen we diverse geloofsgemeenschappen in Lisse, waarvan ik zeker weet dat er voor onze overheid, provincie en voor u als burgemeester, wethouders en raadsleden gebeden wordt in de kerkgebouwen die Lisse rijk is. Dus of het nu in deze zaal klinkt of niet, het gebed blijft.

In de afgelopen raadsperiode hebben Mariette en ik verschillende kerken bezocht in Lisse en hoe bemoedigend is het dan wanneer je mag horen dat er voor je gebeden wordt. Dat mensen met je meeleven en je zegen wensen in het werk dat je mag doen voor onze inwoners. U begrijpt wel dat als je voor je gebeden wordt, dat dit voor ons heel waardevol  is.

Het ambtsgebed zal dan niet meer uitgesproken worden in deze raadszaal, maar als fracties van CDA en SGP-CU gaan we dit in klein comité voortzetten, zodat de verbondenheid blijft.

Ik rond af. De afgelopen raadsperiode hebben we de samenwerking binnen de raad als prettig en respectvol ervaren, waarbij na afloop van de vergadering, vaak nog een goed gesprek mogelijk was om bijvoorbeeld een standpunt toe te lichten vanuit Bijbels perspectief. Geloof en politiek zijn voor onze fractie geen twee verschillende zaken, maar zijn innig met elkaar verbonden. Centraal hierin is de liefde tot God, maar gelijk hieraan is ook de liefde tot onze naasten. Onze naasten is een ruim begrip en is eigenlijk iedereen met wie je omgang hebt. Dus ook u als raadsleden, wethouders, burgemeester en in een bredere context ook onze inwoners.

We hopen dat deze liefde mag blijven en dat we weg mogen blijven van haat en nijd en dat we met elkaar het goede mogen zoeken voor onze inwoners.

Allen Gods zegen! Amen!